UWAGA: Zmiany cen w firmach DHL, GLS, DPD Zobacz szczegóły ›

Parametry przesyłek - rozmiary, niestandardy, towary niedopuszczone do przewozu

Paczka sortowalna

Co to jest paczka sortowalna ? 

 • paczka o regularnych kształtach – sześcian - karton
 • paczka nieprzekraczająca wymiarów paczki sortowalnej
 • paczka nieposiadająca elementów wystających

Co to jest paczka niesortowalna ?

 • paczka o nieregularnych kształtach  
 • paczka owalna  
 • paczka posiadająca wystające elementy  
 • paczka przekraczająca wymiary paczki sortowalnej
 • paczka niezapakowana w karton.  
 • paczka zawierająca płyny lub elementy zmieniające środek ciężkości przesyłki

Czego firmy kurierskie nie przyjmują do przewozu?

 • Duży sprzęt AGD oraz RTV (telewizory powyżej 27 cali) niezapakowany na paletę
 • Produkty łatwo psujące się (żywność, leki)
 • Broń, narkotyki, alkohol
 • Zwierzęta oraz rośliny
 • Przedmioty ostre mogące uszkodzić inne przesyłki
 • Przesyłki opakowane niewystarczająco do zawartości
 • Maszyny i części samochodowe zawierające płyny lub oleje
 • Substancje żrące,  szkodliwe dla otoczenia, łatwopalne

 

Parametry paczek sortowalnych i niesortowalnych

DPD

 Paczka sortowalna

 • Maksymalna waga paczki w przesyłce – 31,5 kg
 • Maksymalna długość – 175 cm
 • Wysokość + szerokość + długość < 300 cm
 • Maksymalna objętość paczki – 0,35 m3
 • Paczka zapakowana w karton.
 • Każda paczka może być przeliczona na magazynie DPD wg wzoru na wagę gabarytową:
 • dł. x szer. x wys. (cm) / 6000

Paczka niesortowalna

 • Paczka, która ze względu na swoje właściwości (m. in. kształty, wymiary, delikatną zawartość) nie może być sortowana za pomocą automatycznego sortera i/lub wymaga specjalnego traktowania w przewozie (sortowanie ręczne)
 • Paczka, której maksymalna długość przekracza 175 cm, nie więcej jak 250cm
 • Wysokość + szerokość + długość < =  300cm

Standardowe parametry palety

 • Maksymalna waga palety – 700 kg
 • Maksymalne wymiary podstawy palety – 80 cm x 120 cm
 • Maksymalna wysokość ładunku (razem z paletą) <180 cm

Paleta niestandardowa - to paleta:

 • O wymiarach podstawy mniejsza niż europaleta.
 • Na której zapakowany towar ma nieregularne kształty (nie stanowi prostopadłościanu).

DPD nie przyjmuje do przewozu: elementów blacharskich, okien, drzwi, mebli, opon powyżej 18 Cali, sprzęt i materiały budowlane oraz przemysłowe.

 

UPS

Każda paczka może być przeliczona na magazynie UPS wg wzoru na wagę gabarytową:

dł. x szer. x wys. (cm) / 5000

 Do rozliczenia zawsze przyjmujemy wyższą wagę oraz sprawdzamy, czy paczka mieści się w jednej z poniższych definicji.

 Paczka sortowalna: 

 • waga rzeczywista do 30 kg,
 • maksymalne wymiary 100/76/76 cm (dł/szer/wys),
 • suma długości i obwodu nie może przekraczać 300 cm
 • Paczka zapakowana w karton.

Paczka niesortowalna:

 • waga rzeczywista od 30 kg do 70 kg
 • maksymalna długość elementu 270 cm
 • suma długości i obwodu między 301 a 330 cm
 • której kształt jest: okrągły, cylindryczny, owalny, o nieregularnych kształtach, której zawartość stanowią płyny, bądź produkty sypkie.

Duża paczka

 • suma długości i obwodu między 331 a 419 cm
 • waga liczona jako 40 kg + dopłata za dużą paczkę

UPS nie przyjmuje do przewozu paczek zapakowanych inaczej niż w karton, takie paczki wrócą do klienta na jego koszt. Karton owinięty folią streczową traktowany jest jako paczka niesortowalna.

DHL

 • Waga i wymiary każdego elementu w przesyłce:
 • Waga do 31,5 kg,
 • Max w standardzie długość do 1,2m
 • Ddługość + szerokość + wysokość do 260cm
 • Max długość pozostałych boków po 60cm

Paczka niesortowalna:

 • wymiary są większe niż 1,2 x 0,6 x 0,6 m,
 • Maksymalna dł sumy wymiarów 300cm (dł + szer + wysokość)
 • Maksymalna długość jednego boku 200cm
 • o lepkiej powierzchni uniemożliwiającej zsuwanie się (np. gumy itp.),
 • zawierające luźne ciężkie elementy lub takie, których rozkład ciężaru jest nierównomierny,
 • umieszczone w luźnym opakowaniu lub o niestabilnym kształcie(tzn. możliwe jest przesuniecie się zawartości i związane z tym przesuniecie środka ciężkości podczas transportu),
 • oznakowane naklejkami DHL „GÓRA” oraz „UWAGA! NST”,
 • których zawartość wymaga obsługi specjalnej ze względu na możliwość uszkodzenia innych przesyłek lub uniemożliwienie automatycznego sortowania w magazynach przeładunkowych.

Geis

Paczka sortowalna

 • Waga rzeczywista jednego opakowania do 30kg
 • Maxymalne wymiary opakowania:
 • Maksymalna długość 200 cm
 • Długość + obwód (2x szerokość + 2x wysokość) < 300 cm
 • Pudło kartonowe o regularnych kształtach

Paczka niesortowalna

 • Waga rzeczywista jednego opakowania do 50kg
 • Maksymalne wymiary opakowania :
 • Maksymalna długość 200 cm
 • Długość + obwód (2x szerokość + 2x wysokość) < 300 cm
 • tuby, kształty owalne, wystające elementy, worki

 

InPost

Paczka standardowa kurierska

Paczka o kształcie prostopadłościanu lub sześcianu. W przypadku paczki kurierskiej wymiar najdłuższego boku nie może przekroczyć 120 cm, a suma wymiarów nie może przekraczać 220 cm. W przypadku przesyłek w serwisie międzynarodowym wymiary boków nie mogą przekroczyć 60x40x40 cm.

Paczka niestandardowa

Paczka realizowana tylko w ramach usług kurierskich w serwisie krajowym, której jeden z wymiarów przekracza 120 cm lub której suma wymiarów (długość + szerokość + wysokość) przekracza 220 cm. Paczką niestandardową są również: elementy o kształcie okrągłym, cylindrycznym lub owalnym, o nieregularnych kształtach lub/i z wystającymi elementami. Opcja paczek niestandardowych nie dotyczy paczek dłużycowych.

Paczka gabarytowa

Paczka dotyczy tylko przesyłek kurierskich w serwisie krajowym. Paczka o małej wadze a dużych wymiarach, dla której waga gabarytowa jest większa niż waga rzeczywista paczki. Waga gabarytowa obliczana jest według poniższego wzoru: (długość * szerokość * wysokość) / 6000

Dopłata do paczki powyżej 50 kg wagi gabarytowej za każdy kilogram. Maksymalna waga gabarytowa do której wyceniane są przesyłki nie może przekroczyć 70 kg. Po przekroczeniu tej wagi naliczana jest cena za usługę Paleta Standard.

Paczka dłużycowa

Paczka dotyczy tylko przesyłek kurierskich w serwisie krajowym. Paczka dłużycowa to taka, której długość najdłuższego boku przekracza 200 cm. Maksymalna waga rzeczywista pojedynczej wiązki lub elementu nie może przekraczać 30 kg. Cenę paczki dłużycowej obliczamy za każdy rozpoczęty metr długości paczki powyżej 200 cm. Maksymalna długość paczki dłużycowej nie może przekroczyć 350 cm.

 

FedEx

Nasz serwis obsługuje przesyłki do 30 kg.

Przesyłka sortowalna

 • Waga rzeczywista jednego opakowania do 35 kilogramów
 • Max długość: 150, maks. wysokość: 70 maks. szerokość: 70 [cm]
 • Suma dwóch najdłuższych boków <180 cm

Przesyłka niesortowalna

 • Waga rzeczywista jednego opakowania do 70 kilogramów
 • Długość + szerokość + wysokość < 300 cm
 • Kwalifikacja: nieregularny kształt, owalny, wystające elementy, waga powyżej 35 kilogramów
  • Wyjątek: Opony do samochodów osobowych pakowane po 2 szt. są traktowane jako paczki standardowe do 17 cali przy założeniu, że średnica nie przekroczy 70 centymetrów

FedEx dłużyca                                                                                                                                                                            

 • Długość: 200-300 cm
 • Maksymalna wysokość + szerokość: 80 cm
 • Waga rzeczywista jednego opakowania do: 30 kg

GLS

 • Nie rozróżnia przesyłek na standardowe i niestandardowe prócz wyjątków.
 • Maksymalna waga przesyłki zagranicznej to 50 kilogramów
 • Maksymalna długość: 200 cm
 • Maksymalna szerokość: 80 cm, maksymalna wysokość: 60 cm

Ważne!

Do wyceny GLS brana jest pod uwagę tylko waga rzeczywista.

 • W przypadku kiedy przesyłka przekracza wagę, gabaryty oraz jej zawartością jest jedna z wymienionych pozycji to dopłata jest mnożona x 3. W przypadku kiedy przekroczona byłaby waga i gabaryty to dopłata jest podwójna:
 1. Opony więcej niż 2 w paczce
 2. Rowery
 3. Paczki z wystającymi elementami
 4. Worki z produktami sypkimi
 5. Meble w całości
 6. Wiadra, puszki z farbą
 7. Kanistry
 8. Pręty i wiązki prętów
 9. Paczki o nieregularnych kształtach
 10. Paczki przewożone na małych paletach
 11. Żywe rośliny, sadzonki