UWAGA: Ważne zmiany w pobraniach DHL i DPD Zobacz szczegóły ›

Reklamacje

Opublikowano: 2016-11-23

W przypadku niewywiązania się przewoźnika z usługi transportowej możemy składać reklamację na:

- uszkodzenie lub zaginięcie przesyłki w transporcie

- niewykonane płatnej usługi dodatkowej

Reklamacji nie podlega nieterminowy odbiór przesyłki, ponieważ według zapisu zawartego w Prawie Transportowym w rozdziale 7, art. 65 pkt. 1, który brzmi ‘Przewoźnik ponosi odpowiedzialność za utratę, ubytek lub uszkodzenie przesyłki powstałe od przyjęcia jej do przewozu aż do jej wydania oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.’

Co wszystkie firmy przewozowe interpretują w sposób, że jakąkolwiek odpowiedzialność za przesyłkę lub inaczej nazywając to ‘usługę transportu’ ponoszą dopiero od momentu przyjęcia przesyłki do przewozu.

W przypadku reklamacji przesyłki uszkodzonej lub z ubytkami należy:

- protokół szkody należy spisać przy przyjęciu przesyłki od kuriera lub poprosić o podpis na liście przewozowym ‘Przesyłka uszkodzona w transporcie’ z datą doręczenia i podpisem kuriera (tylko jeśli kurier nie ma możliwości spisania protokołu). Protokół szkody można spisać w zależności do 5 lub 7 dni roboczych od doręczenia (w zależności od firmy kurierskiej), jednak im później zostanie sporządzony tym mniejsza szansa na pozytywne rozpatrzeni reklamacji.

- wypełnić formularz reklamacyjny adekwatny dla danej firmy (formularze do pobrania w załącznikach)

- przedstawić dokument potwierdzający wartość szkody lub towaru (paragon, faktura, adres URL do aukcji na której została dokonana sprzedaż/zakup)

- zeskanować list przewozowy podpisany przez kuriera przy odbiorze

Jeśli składamy reklamację na niewykonanie usługi dodatkowej należy jedynie uzupełnić formularz reklamacyjny i przesłać go na adres e-mail zamieszczony w zakładce ‘Kontakt’.